+48 77 40 27 010 biuro@unilux.com.pl
Oddymianie wentylacja

Oddymianie wentylacja (6)

Schematy

       
Wariant 1
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym (pneumatyka)
  Wariant 5
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym i skrzynka alarmowa (pneumatyka)

 
Wariant 9
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym, skrzynka alarmowa, sterowanie wentylacją i zawory dolotowe (pneumatyka)
   
Wariant 2
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym i skrzynka alarmowa (pneumatyka)
  Wariant 6
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym, skrzynka alarmowa i sterowanie wentylacją (pneumatyka i elektryka)

  Schemat instalacji elektrycznej 24V w klatce schodowej
   
Wariant 3
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym (pneumatyka i elektryka)
  Wariant 7
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym, skrzynka alarmowa i sterowanie wentylacją (pneumatyka)

 
Przykładowy schemat instalacji mieszanej z podziałem na 2 strefy oddymiania
     
Wariant 4
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym, skrzynka alarmowa, sterowanie wentylacją (pneumatyka)
  Wariant 8
klapa dymowa, regulator przepływu z bezpiecznikiem termicznym, skrzynka alarmowa, sterowanie wentylacją i zawór dolotowy (pneumatyka)
   

Systemy mieszane

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki pneumatyczne i elektryczne 230V, zasilane sprężonym gazem CO2 oraz prądem zmiennym o napięciu 230V, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Pneumatyczna część instalacji służy oddymianiu, a elektryczna dla wentylacji.
Stosuje się wyzwalacze termiczne (TAG). Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, pironabój oraz centrala sterowania oddymianiem (NAS).

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki pneumatyczne, zasilane sprężonym gazemCO2, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Instalacja ta może wchodzić w skład instalacji mieszanej pneumatyczno-elektrycznej.
Stosuje się wyzwalacze termiczne (TAG). Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, pironabój oraz pneumatyczna centrala sterowania oddymianiem (NAS-P).

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki elektryczne, zasilane prądem stałym o napięciu 24V, stosuje się zarówno do realizowania funkcji wentylacji jak i oddymiania. Tego typu instalacja jest najczęściej stosowana dla klap nad klatkami schodowymi.

Nie stosuje się wyzwalaczy termicznych. Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją, centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych, przycisk ROP, elektryczna centrala sterowania oddymianiem (NAS-E) oraz akumulatory awaryjnego zasilania.

Instalację otwierania klapy wykorzystującą siłowniki elektryczne, zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V, stosuje się wyłącznie do realizowania funkcji wentylacji. Instalacja ta może wchodzić w skład instalacji mieszanej pneumatyczno-elektrycznej. Nie stosuje się wyzwalaczy termicznych. Dodatkowe wyposażenie może stanowić przycisk sterowania wentylacją lub centrala pogodowa sterująca otwarciem klapy w zależności od warunków atmosferycznych.

Instalacje oddymiania są coraz częściej stosowane jako niezawodne narzędzie w walce z pożarem w obiektach budowlanych. Ich zastosowanie pozwala na:

  • utworzenie strefy wolnej od dymu,
  • ewakuację ludzi z zagrożonego budynku,
  • szybsze przystąpienie do akcji gaśniczej,
  • zmniejszenie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem się pożaru.

Systemy oddymiania mogą być połączone zarówno z klapami dymowymi kopułkowymi, jak i z wszystkimi rodzajami pasm świetlnych. Systemy oddymiania mogą być wyzwalane w sposób:

  • automatyczny z detektorów temperatury lub dymu,
  • manualnie z central i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
Rozwój pożaru w budynku bez klap dymowych (po lewej) i z klapami dymowymi (po prawej)

Klapy dymowe składają się z mechanizmów wyzwolenia połączonych z systemem sterowania. Ze względu na sposoby sterowania klapami dymowymi możemy wyodrębnić następujące grupy:

  • elektryczny,
  • pneumatyczny,
  • mieszany.

Dodatkowo systemy pneumatyczne, oraz niektóre systemy elektryczne wyposaża się w wyzwalacze termiczne.